Skip to main content

עציצים בתוך ביצים!

מאת : ליהי סוויד

צריך: אדמה, קליפות ביצים, טושים וזרעים.

שוברים את הביצה קרוב ככל האפשר לקצה הצר.

יש לנקות היטב במים חמים וסבון את כל שאריות הביצה מפנים הקליפה.

שומרים בין 6 ל-12 קליפות, כדאי לשמור גם תבנית ביצים ריקה.

מציירים לקליפות פנים. אנחנו הדבקנו עיניים מתגלגלות.

ממלאים את הקליפות באדמה ושותלים את הזרעים. אנחנו השתמשנו בזרעי עגבניית שרי.

מניחים במקום מואר ומשקים כל יומיים.

אחרי כשבוע העציצים יצמיחו שערות ירוקות.

אחרי כשבועיים אפשר להעביר אותם לעציץ גדול יותר, עם הקליפה אשר תדשן את האדמה.

2306-egg-planter-עציץ-ביצה

2319-egg-planter-עציץ-ביצה

2327-egg-planter-עציץ-ביצה

2328-egg-planter-עציץ-ביצה

בקרו באתר:

 LOGO COLOR JPG 100px