Skip to main content

פינוי כלים מהמדיח

פינוי כלים מהמדיח מיון כלים וסכו"ם בארון ובמגירות לאחר רחיצת הכלים.

לתת לילדים תחושה שסומכים עליהם, יחד עם זאת, בשלב ראשון, נוציא את הסכינים החדות בעצמנו ונדגים לילדים כיצד, הכל בהתאם לגיל וליכולת הילד המפנה את הכלים. באותה הזדמנות ניתן להדגים לילדים כיצד להגיע למקומות בארונות המטבח בעזרת שרפרף או כיסא. נדגים, הרמת הכיסא בשתי ידים והנחתו לאט על הרצפה, בלי רעש של גרירה.