פעילות חשבון לגיל הרך עם מגשית קרח

סרטון בו מודגם איך אפשר להעזר במגש של קוביות קרח להתנסויות בחשבון.