Skip to main content

פעילות ליום ירושלים - בקשת משאלות בכותל

פעילות ליום ירושלים

לכבוד יום ירושלים תוכלו לבנות כותל מארגזי קרטון צבועים בגואש. לאחר שהרכבתם ובניתם את הכותל תגשו כל אחד בתורו להטמין פתק עם המשאלה שלו, או ציור של המשאלה שלו.

הרעיון והביצוע - גן אורה מאביחיל