Skip to main content

פעילות לילדים בחופש הגדול על פי סבא שבוע שני : עוגיות והופעות

          הפינה של סבא!

  1. יום ראשון : בכל הערמת הספרים מחפשים סיפור להכנת הצגה או ממציאים סיפור (עדיף סיפור שנגמר טוב). מודיעים לכל החברים שמעוניינים להצטרף או להכין עוגיות להצגה שתתקיים ביום רביעי. אפשר להזמין את הורי הילדים וגם סבא ישמח לקבל הזמנה.
  2. יום שני : מכינים את תחפושות וגם מתחילים בחזרות עם החברים.
  3. יום שלישי: ממשיכים בחזרות מכינים כרזות להזמנת הקהל להצגה ובעזרת ההורים מכינים עוגיות וכיבוד קל.
  4. יום רביעי : מתכנסים בגן הציבורי הקרוב על מנת לצפות בהצגות של הילדים. בו בזמן אפשר להחליף רשמים על העוגיות להתכבד בתוצרת עצמית של הילדים. מספרים לקהל על קיום ההופעה בשבוע הבא.
  5. יום חמישי : מכינים כרזה להזמנת הציבור להופעה : הילדים מזמרים! ההופעה שתתקיים בשבוע הבא בגן הציבורי.
  6. יום שישי: רושמים התרשמות של כל השבוע ביומן החופש הגדול.


    שבוע ראשון על פי סבא