Skip to main content

פעילות מגע - אדמה

הילדים שוכבים על הבטן , מתחילים ללכת  לאורך כל הגוף רצוי , מכפות הרגליים עד הכתפיים יד אחרי יד ,עם כרית כף היד , הליכת פיל.