Skip to main content

פעילות מגע - בשילוב הגב

הגב של הילדים משמש כנייר עליו אנו מציירים ציורים, צורות, אותיות, מספרים. הילדים יכולים לנחש איזה צורה ציירנו.

אפשרות נוספת היא לספר סיפור קצר המשלב טיול של הדמות הראשית ממקום למקום, הגב משמש כמפה. דוגמא: שיירת נמלים יוצאת מהבית שלה שהוצף במים כדי לחפש בית חדש ואוכל, מחפשת בכל מיני מקומות, עד שמגיעה למקום בו יש ערמה של אוכל, הנמלים מתייעצות ומחליטות לחפור קן ליד הערמה כדי שיוכלו להעביר את האוכל ישר לבית.

הגב של הילדים משמש כפסנתר עליו אנו מנגנים.

סדנת בישול על הגב למשל, הכנת סלט, חביתה, כריך, לחם.