Skip to main content

פעילות מים - הדרכה להכנת משטח מים לחצר

פעילות מים שווה ביותר
סרטון הדרכה באנגלית בו רואים איך להכין את המזרן מים למשחק בחצר.
להוראות בעברית לחצו על הלינק :  מזרן מים

ז
כרו לשמור על בטיחות ילדיכם ולהשגיח עליהם בזמן המשחק