Skip to main content

פרפרים ממוחזרים מבקבוק פלסטיק

יצירה לאביב- הכנת פרפרים ממוחזרים

 

סרטון המדגים איך להכין פרפר מבקבוק פלסטיק
שימוש בכלים חדים יעשה על ידי מבוגר