Skip to main content

צביעת ריבועים במחברות חשבון משובצות

במחברת משובצת צובעים ריבועים צבעוניים לפי הסימונים של הריבועים הקטנים בעזרת טושים דקים. יוצאות יצירות צבעוניות ומרגשות. הדוגמאות לקוחות ממחברתה של סבתא גניה ז"ל אשר נהגה למלא מחברות משובצות שלמות עם ציורים בריבועים ולעשות חשק לכל מי שבסביבה להצטרף אליה.