Skip to main content

צלמו את הילדים מגיל אפס ועד בגרות באופן עקבי

דוגמא לצילום מדי יום  של ילדה מגיל אפס עד חמש שנים.

לא חייבים חייבים להסחף עד כדי כך, אבל תיעוד מדי חודש או תקופה  אותה אתם קובעים מראש משאיר לכם מזכרת נהדרת.

לא לשכוח גם את האפשרות  להסריט בוידאו , בהרבה מצלמות דיגיטליות יש אופציה להסריט בלי להתארגן מראש למצלמת וידאו.

וכמובן לגבות לא רק על המחשב גם על דיסקים חיצוניים.