Skip to main content

צלמו את עצמכן בתקופת ההריון

סרטון המציג 9 חודשי הריון בעשרים שניות.

 

בזמן ההריון צלמו את עצמכן, לפחות מדי חודש, כך תשאר לכן מזכרת נהדרת.