Skip to main content

צל עם כמה ידיים ביחד

סרטון המדגים מה אפשר לעשות עם כמה ידיים בשילוב מוסיקה.

 

  • ניתן להכין הופעה מרצף של יצירת דמויות בשילוב עם פסקול.
  • ההופעה יכולה להיות מוצגת במסיבה.
  • להציג לילדים לפני השינה.