Skip to main content

צפיה בפרחים וזיהוי במגדיר

מאת : מיכל שמעון זיסר 

צאו לטייל בשדה הקרוב או בטבע עם מגדיר פרחים. הילדים יכולים לנסות לזהות את הפרחים שרואים במציאות לפי המגדיר ולומר את שמם. ניתן גם להכין מגדיר אישי המייצג את הפרחים שפגשנו עד כה בטבע, על ידי כך שנצלם אותם בעצמנו ונוסיף לאלבום אישי הכולל שם ותמונה.

עם קטנטנים ניתן לדפדף עבורם במגדיר ולהציע להם לזהות מתוך שלושה פרחים את הפרח הרלוונטי.

פעילות לאביב
הרחבות:

להסתכל על הפרחים באמצעות זכוכית מגדלת

לעשות את אותה פעילות עם:

  • עצים
  • שיחים
  • צמחי תבלין - כולל הכרת הריח

סיווג חפשי