Skip to main content

צפיה והקשבה לברקים ולרעמים

בזמן גשם צופים בברקים ומקשיבים לרעמים. מקשרים זאת לשיחה בנושא ההבדל בין מהירות הקול למהירות האור. סופרים בקצב אחיד את ההבדל בזמנים מרגע שרואים את הברק עד לשמיעת הרעם.