Skip to main content

קבלת פנים לילוד על פי רותי קרני הורביץ

רותי קרני הורוביץ מנהלת בית הספר אמנות הלידה להכשרת דולות ומדריכות להכנה ללידה במכללת לוינסקי וראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים מדברת על גלימת קבלת הפנים לילוד כאמצעי לשיפור פני הלידה וחווית הלידה עבור העובר והילוד.