Skip to main content

קישוטים לסוכה - פרחים ממוחזרים

יצירה של פרחים ממגזינים לקישוט הסוכה

סרטון הדרכה המדגים איך אפשר להכין קישוטים פשוטים של פרחים מעיגולים.