Skip to main content

קישוטים ממוחזרים לסוכות מבקבוק פלסטיק

קישוטים לסוכות מבקבוקי פלסטיק

סרטון הדרכה המדגים שלב אחר שלב איך ליצור מובייל מסתובב ברוח לסוכה מבקבוק פלסטיק.

בהכנת היצירה יש להעזר במבוגר 

חומרים הדרושים:
 

  • בקבוק פלסטיק ממוחזר
  • סרט בידוד בארבעה צבעים
  • מהדק 
  • חוט 
  • מספרים
  • מהדק
  • עפרון 
  • סכין קטן
  • סרגל