קישוטים מרצועות נייר - שרשרת פרחים

קישוטים מרצועות נייר - שרשרת פרחים

סרטון של קוק אנד שוט בו מוצגת הדרכה להכנת שרשרת פרחים לסוכה מרצועות בריסטול.