Skip to main content

קישוט עגול מגלגולי נייר

היא חתכה ריבועים, הדביקה עם דבק דו צדדי ויצא לה הקישוט הכדורי המקסים הזה

מעולה למסיבה וגם לסוכה