Skip to main content

קסם עם כפית 1

סרטון המדגים הצגת זריזות ידיים, קסם עם כפית

  • מתאים להצגה במופע ביתי לאחר תרגול והתנסות.
  • ללמד את הילדים איך לעשות אחרי שראו אותנו עושים.
  • נחמד להציג לילדים בסיום ארוחה.
  • הצגת כשרונות צעירים במסיבת יום הולדת, כל מי שרוצה מוזמן להופיע עם הכשרון שלו.