Skip to main content

קסם קריאת מחשבות עם קוביות וספר

סרטון המדגים קריאת מחשבות עם קוביות משחק וספר

  • מתאים להצגה במופע ביתי לאחר תרגול והתנסות.
  • ללמד את הילדים איך לעשות אחרי שראו אותנו עושים.
  • נחמד להציג לילדים בסיום קריאת ספר.
  • הצגת כשרונות צעירים במסיבת יום הולדת, כל מי שרוצה מוזמן להופיע עם הכשרון שלו.