Skip to main content

ראשי הממשלה בישראל

הכרת ראשי הממשלה בישראל ואישים חשובים אחרים יכולה להעשות בדרך חוויתית

  • כמו משחק תפקידים של חנות עם דוגמאות של שטרות כסף אמיתיים. מסתכלים על כל שטר, לומדים את הערך שלו ובמקביל מספרים או קוראים מהשטר על האישיות המודפסת באותו השטר.
  • הליכה ברחוב הקרוי על שם אישיות מסויימת , מעניינים את הילדים  בהקשר של שם הרחוב בו נמצאים , מספרים על אותו אדם, מה עשה בחייו , כיצד במעשיו השפיע על הסביבה או המדינה  וכן מה היה מיוחד במה שעשה.
  • לכל מי שיש לו אוסף בולים או שטרות כסף ישנים, יש אפשרות להכיר מבחר נוסף של אנשים משפיעים.