Skip to main content

רעיון להדלקת נרות

 

רעיון להדלקת נרות


בזמן הדלקת נרות ,יכול כל אחד מבני המשפחה, לחשוב על משהו שהוא מודה עליו.

כל נר ייצג דבר אחד עליו מכירים תודה. ביום הראשון נודה על דבר אחד, ביום השני על שני דברים וכך הלאה עד היום
השמיני שבו נודה על שמונה דברים בחיינו.


 

ילדים קטנים יכולים לחשוב על מה הם שמחים, לא תמיד יהיה ברור להם המושג "מודים".

בכל מקרה, הכרת תודה משפרת את ההרגשה וכדאי לתרגל אותה כבר מגיל צעיר.
 

חג שמח!

 

 

סיווג חפשי