Skip to main content

רעיונות לתחפושות מקוריות של תלמידי בית ספר

רעיונות של תחפושות מקוריות


רעיונות של תחפושות מקוריות של תלמידי בית ספר ריאלי בחיפה

אני אוהבת את מצגת הרעיונות הזו כי היא גם מצגת של ילדים מישראל, עם רעיונות שאני ממש מתחברת אליהם.בעיקר נערת בזוקה זה רעיון גדול שמאוד קל לביצוע מנסיון.