Skip to main content

שירבוט בתוך מסגרת

שירבוט משותף

שירבוט משותף של הורים וילדים. 
הרעיון הוא לצייר בתוך תחום מוגדר, כל הדף או מסגרת נבחרת, כמו הסרטון שמדגים שירבוט בתוך עיגולים.
בזמן השירבוט ניתן לדבר על דברים שקרו לכם באותו היום ופחות להתרכז במה הולכים לצייר.

תנו ליד חופש לצייר עם הטוש תוך כדי שאתם מתרכזים במשהו אחר.
התוצאה יכולה להיות דף צביעה.