Skip to main content

שפת אם בשילוב עם הקראת סיפור

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

ליבי כץ-משיח שרה את "לדוד משה היתה חווה" ומספרת את "איה פלוטו". היא מלווה השירה והסיפור בשפת הסימנים המיועדת לתינוקות - "שפת אם".