תגובת שרשרת

הם לקחו קוביות , מקלות רופא וגומיות ויצרו איתם תגובת שרשרת צבעונית