Skip to main content

תנוחות להרגעת תינוקות תוך שמירה על הגוף שלנו

דרכים להחזיק ולהרגיע תינוק
סרטון בו מרב מיליק מאם פאטיה מדגימה תנוחות להחזקת תינוק שעוזרות להרגעה וגיא טוביאס הפיזיוטרפיסט מסביר איך להחזיק בדרך שתשמור על הגוף ולא תגרום נזק.