Skip to main content

תרגיל "קוקו" להורה עם התינוק

תרגיל מתוק המשלב משחק "קוקו" עם מתיחה ושחרור של הגב:

עמדו בעמידת 6 (כמו חתול) והניחו את תינוקכם שוכב על גבו בין 2 הידיים שלכם, כך שתסתכלו אחד על השני.

נשמו נשימה עמוקה, קערו את גבכם (כמו חתול מתמתח) והרימו את ראשכם אחורה.

עם הנשיפה, לקמר את הגב ולהוריד את הראש (לקרב לבית החזה) וכשאתם יוצרים קשר עין עם התינוק אמרו :קוקו!

חזרו על התרגיל כמה פעמים... כשאתם מרימים ראש אתם בעצם נעלמים לתינוק וכשאתם מורידים אותו מופיעים.