Skip to main content

איך להכין בובה על חוט של מכשפה?

יצירה של  מריונטה מכשפה מנייר
 
סדנה מצולמת להכנת בובת נייר של מכשפה על חוטים
מתאים להמחשה של הספר חמש מכשפות הלכו לטייל מאת רונית חכם