Skip to main content

איך להכין בובת מריונטה מגלילי נייר טואלט?

יצירה של בובה על חוט מגלילי נייר טואלט
סדנת יצירה מצולמת מחומרים ממוחזרים 
הדרכה שלב אחר שלב ליצירת מובת מריונטה