Skip to main content

איך להכין כבשה מקיסמי אוזניים?

יצירה לשבועות - כבשה מקיסמי אוזניים

סרטון המדגים איך להכין כבשה מקיסמי אוזניים, אטבי כבשה, בריסטול , דבק וטוש.