Skip to main content

איך להכין מכשפה מחוטי צמר?

היא לקחה בד לבד, חוטי צמר, חרוז, חוט ומקל והפכה אותם למכשפה

ניסית?
אשמח לשיתוף תמונה של היצירה שלך בקבוצה בפייסבוק
רעיונות לפעילויות עם ילדים