Skip to main content

איך להכין סלסלת ביכורים מקסימה מאבטיח ?

סלסלת ביכורים מאבטיח

סרטון המדגים איך חותכים את האבטיח לצורה של סל

בסרטון הבא ניתן ללמוד לעצב את האבטיח

ניתן להכין גם עם ילדים קטנים, כאשר ההורים אחראים על החיתוך והילדים על המילוי של הפירות