איך להכין עפרון מנודלס לבריכה ?

יצירה לקראת חזרה ללימודים עם נודלס לבריכה