Skip to main content

איך להכין צב מצלחת נייר?

יצירה של צב מצלחת נייר.

איך ללמד ילדים צעירים מושגים גאומטריים?

הזדמנות ללמוד את המושג מרכז המעגל דרך הידיים.