Skip to main content

איך להכין צורות גאומטריות לקישוט הקירות ?

סרטון בו מוצגת אפשרות לקשט את הקירות בצורה נעימה בעת למידה על נושא זהירות בדרכים או צורות גאומטריות.

חומרים הדרושים ליצירה:
  • מספרים
  • דבק
  • טוש שחור
  • בריסטול צבעוני
  • דפים

הדמויות מזכירות את חיפזון וזהירון מהספר של מאיה גוזלי, כך שניתן להכין את היצירה עם הילדים כחלק מפעילות משולבת עם סיפור.