Skip to main content

איך להכין קישוט פרחים לקיר בעזרת קרטון ביצים ?

סרטון המדגים הכנת קישוט פרחים לקיר בשילוב עם קרטון ביצים.

אזהרה אין לעשות שימוש בקרטון ביצים בגילאים צעירים (יש לשטוף את הידיים לאחר מגע עם קרטון הביצים)


מתאים להכין כפעילות יצירה לאחר הקראת הספר "פרח פרח אל תבכה" מאת פאול קור

חומרים:

  • בריסטול קשיח בשני צבעים
  • קרטון בימים
  • טוש שלא יורד
  • דבק
  • מספרים