Skip to main content

איך מסבירים לילדים קטנים מבנה של מספר בבסיס עשרוני?

מאת מאיה שמעון תום

בסרטון תקבלו את התשובות לשתי השאלות
1. מהי הטעות מספר אחת בחינוך המתמטי?
2. איך אפשר ללמד את הילדים בעצמנו את המבנה של מספר בבסיס עשרוני?

ההצעה לפעילות עם ילדים המציגה בדרך חוויתית מבנה של מספר בבסיס עשרוני,
דורשת מאיתנו שינוי בדרך שאנו רגילים להתנהל.

קצב החיים המואץ שנכנסנו אליו בשנים האחרונות, מציע הרבה התנסויות של סיפוק מיידי ופחות ופחות חוויות תהליכיות.
הרעיון של פיתוח החשיבה מצריך מאיתנו לנסות לעשות דברים אחרת ממה שאנו רגילים.

הצמיחה וההתפתחות מושגות אם נתנסה במשהו שונה מהותית ממה שאנחנו רגילים לעשות.
כן, הכוונה לפיתוח איכויות של סבלנות, תוך כדי האטה של הקצב.

מי הולך לנסות?
הנה הקובץ