Skip to main content

איך מציירים חיות מלבבות? איך לצייר קנגורו וכלב

לבבות בתחפושת: סרטון בו מדגימה סיגל דינר גור את השיטה מקורית ופשוטה שפיתחה ללימוד ציור מתבנית ידועה. 
אם אתם יודעים לצייר לב, אתם יודעים לצייר חיות , פיות וגמדים.
ההדרכה בסרטון מדגימה איך לצייר קנגורו  וכלב מלבבות. הדוגמאות לקוחות מתוך חוברת הפעילות והיצירה של סיגידי "לבבות בתחפושות של חיות".