Skip to main content

התעמלות עם תינוקות, חיזוק שרירי הרגליים והישבן

התעמלות יחד עם התינוקות , תוך התייחסות אליהם בזמן הפעילות