חנוכיית צנצנת

הדרכה של  נועה מ"יצירתילי" להכנת חנוכייה עם צמחי אוויר