יום הולדת בנות ים - חריזה על צדפים

היצירה השניה שהיתה ביום הולדת בנות ים
הנה היצירה ההדרכה לסרטון הראשון 

סיווג חפשי