Skip to main content

יצירה בנושא ים

זה ממש כייף להכין  יצירות בהשראת הים לכבוד הקיץ.

זו יצירה בנושא ים שהיא גם משחק.
בעזרת מגנט מזיזים את הדגים שנמצאים בתוך הצלחת נייר.

קובץ להדפסת דגים