Skip to main content

יצירה לחורף - הכנת מטריה מנייר

איך להכין מטריה שנפתחת ונסגרת?

יצירה מנייר לילדים בנושא החורף
סדנה מצולמת שמדגימה איך מכינים מטריה מנייר, חרוז ושיפוד