Skip to main content

יצירה לקיץ - דגים

מאת :מיכל שמעון זיסר

אחד הפרוייקטים שאני אוהבת להכין בקיץ, אבל לא רק,  הן יצירות שקשורות לים

להניח על קרטון צבוע בכחול המון יצירות של דגים צדפים ויצורים אחרים שחיים בים וליצור יחד עם הילדים ממלכת ים.

זהו אחד הרעיונות לדגים שאפשר לשלב בממלכה הימית

החומרים הדרושים:
כדור קלקר
צבע
עיניים זזות
חימר קל
בריסטול