Skip to main content

יצירה לראש השנה- דבורה מעופפת

יצירה של דבורה מעופפת בצלחת נייר לכבוד ראש השנה
בעזרת מקל הארטיק מניעים את הדבורה מהפרח לכוורת

החומרים הדרושים:
צלחת נייר
קובץ להדפסה
מספריים
מקל ארטיק
צבעים
דבק דו צדדי/ דבק סטיק / שדכן