Skip to main content

יצירה לשבועות - איך לפסל פרה מחימר קל ?

יצירה של פרה מחימר קל

סרטון הדרכה המציג שלב אחר שלב איך לפסל פרה מחימר קל או פימו.