Skip to main content

יצירה של כד מלא במחמאות

יצירה של כד

סרטון הדרכה של גלית גולדנברג אורן בו מודגמת פעילות משפחתית מעצימה בשילוב יצירה של כד לכבוד חנוכה.